जिविसका निर्णयहरु


निर्बाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम

निर्बाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम २०७३।०७४निर्बाचन क्षेत्र पुर्बाधार विकास कार्यक्रम

निर्बाचन क्षेत्र  पुर्बाधार विकास कार्यक्रम २०७३।०७४जिल्लाकाे बजेट सिलिड., निती तथा मार्गदर्शन

जिल्लाकाे बजेट सिलिड., निती तथा मार्गदर्शन ( अा.ब.२०७४।०७५)आ.व. २०७२/०७३ को लागि प्यूठान जिल्लाको जिल्ला दर रेट

आ.व. २०७२/०७३ को लागि प्यूठान जिल्लाको जिल्ला दर रेटSkip to toolbar