बजेट तथा कार्यक्रम


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
निर्बाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम २०७३।०७४ बजेट तथा कार्यक्रम, सुचना, सुचना २०७३।०९।२० सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
निर्बाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम २०७३।०७४
निर्बाचन क्षेत्र पूबार्धार विकास याेजना बजेट तथा कार्यक्रम, सुचना, सुचना २०७३।०९।०९ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
निर्बाचन क्षेत्र पूबार्धार विकास याेजना ( अा.ब.२०७३।०७४)
जिल्लाकाे निती, बजेट सिलिड. तथा मार्गदर्शन बजेट तथा कार्यक्रम, सुचना २०७३।८।२४ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्लाकाे निती, बजेट सिलिड. तथा मार्गदर्शन (अा.ब. २०७४।०७५)
अान्तरिक स्राेतकाे विवरण बजेट तथा कार्यक्रम, सुचना २०७३-०८-०८ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अान्तरिक स्राेतकाे विवरण
आ.व २०७३/०७४ को लागि प्रस्तावित कार्यक्रम तथा बजेट विवरण प्रकाशन, बजेट तथा कार्यक्रम २०७२/११/२० विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व २०७३/०७४ को लागि प्रस्तावित कार्यक्रम तथा बजेट विवरण
आ.व २०७३/०७४ को वार्षिक बजेट मन्तब्य प्रकाशन, बजेट तथा कार्यक्रम २०७२/११/१६ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व २०७३/०७४ को वार्षिक बजेट मन्तब्य
निति मार्गदर्शन अायाेजना छनाैटका अधार बिधि र बजेट सिलि‍‌‌ड नमुना फारमहरू, बजेट तथा कार्यक्रम, योजना तथा परियोजना, सुचना २०७२।०७।२२ सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अा‍ब‍ २०७३।०७४ का लागी निति मार्गदर्शन अायाेजना छनाैटका अधार बिधि र बजेट सिलि‍‌‌ड‍‌
Skip to toolbar