योजना तथा परियोजना


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
आ.व २०७३/०७४ को लागि ईलाका स्तरीय योजना तर्जुमा प्रकाशन, योजना तथा परियोजना २०७२-१०-२२ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
प्युठान जिल्ला विकास समिति को आ.व २०७३/०७४ को लागि ईलाका स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठीबाट प्राथमिकता
भई आएका योजनाहरुको विवरण
एकिकृत बार्षिक समिक्षा प्रतिबेदन २०७१।०७२ योजना तथा परियोजना, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, सुचना २०७२।०७।२३ सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
एकिकृत बार्षिक समिक्षा प्रतिबेदन २०७१।०७२
निति मार्गदर्शन अायाेजना छनाैटका अधार बिधि र बजेट सिलि‍‌‌ड नमुना फारमहरू, बजेट तथा कार्यक्रम, योजना तथा परियोजना, सुचना २०७२।०७।२२ सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अा‍ब‍ २०७३।०७४ का लागी निति मार्गदर्शन अायाेजना छनाैटका अधार बिधि र बजेट सिलि‍‌‌ड‍‌
Skip to toolbar